Činnost - 2020

Výstavy:

  • Klubová výstava - 4. 4. 2020 Mladá Boleslav (tituly: Klubový vítěz, CAC) - zrušeno
  • Klubová výstava - 13. 6. 2020 Náměšť na Hané (titul: CAC) - přesunuto na 27. 09. 2020
  • Klubová výstava - 12. 9. 2020 Řásná u Telče (tituly: Klubový vítěz, CAC)
  • Speciální výstava - 13. 9. 2020 Řásná u Telče (tituly: Vítěz SV, CAC)

Výroční členská schůze:

  • Výroční členská schůze 12. 9. 2020 Řásná u Telče - volby - výhradně korespondenční fornou

Výborové schůze:

  • Výborové schůze duben, září 2020 (v případě nutnosti budou konány porady)

Klubový zpravodaj vychází:

  • č. 48 – červen 2020 + přihláška a propozice na KV+SV Řásná u Telče.
  • č. 49 – prosinec 2020 + přihláška a propozice na KV MB, složenka na zaplacení členských příspěvků na r. 2021 a Katalog chovných psů- dle potřeby.