Výbor klubu a kontakty

Předseda + poradce chovu Zdenka Entlerová Jiříkovská 335/10,
664 51 Šlapanice u Brna
+420 549 248 142
+420 723 473 249
zdenka.entlerova@shiba-klub.cz

Ekonom Monika Hlavničková

Strašice 370

33845 Strašice

 

+420 222 591 156
+420 737 962 327

monika.hlavnickova@shiba-klub.cz

Administrativa poradce chovu JUDr. Věra Skoumalová Bellova 19,
623 00 Brno 23

+420 606 117 976

vera.skoumalova@shiba-klub.cz

Člen výboru Ing. Alena Záhorová 751 01, Tovačov-
Annín 27

+420 737 317 953

alena.zahorova@shiba-klub.cz

Člen výboru Eva Hrabcová Vojtíškov 3,
788 33 Malá Morava

+420 777 549 171

eva.hrabcova@shiba-klub.cz

Dozorčí rada

Předseda Mgr. Radka Hořínková Zikova 8,
628 00 Brno

+420 604 681 589

radka.horinkova@shiba-klub.cz

Člen Ing. Pavel Koždoň Nábřeží SPB 499/2, 708 00 Ostrava 
Člen Lubomír Čupr Kmochova 15, 779 00 Olomouc 

Redakční rada zpravodaje

Ing. Oldřich Entler Jiříkovská 335/10,
664 51 Šlapanice u Brna

+420 549 248 142
+420 736 721 363

oldrich.entler@shiba-klub.cz

Eva Hrabcová Vojtíškov 3, 788 33 Malá Morava

+420 777 549 171

eva.hrabcova@shiba-klub.cz

Správce www stránek SHIBA KLUBU ČR

Eva Hrabcová Vojtíškov 3,
788 33 Malá Morava

+420 777 549 171

eva.hrabcova@shiba-klub.cz

Bankovní spojení

ČSOB, Olšanská 1a, Praha 3    

číslo účtu: 171869720/0300

IBAN 

CZ 3303000000000171869720

SWIFT/BIC: CEKOCZPP

Adresa sekretariátu a plemenné knihy č. 1 ČMKU

Maškova 3
182 53 Praha 8
+420 234 221 377
úterý: 9:00 – 17:00 hod.
středa: 7:30 – 15:00 hod.