Klubový šampion

Podmínky pro získání titulu Klubový šampion

Klubovým šampionem se může stát pouze pes / fena v majetku člena Shiba klubu, který maximálně ve třech výstavních sezónách za sebou jdoucích, získá potřebný počet bodů. Bodovaná jsou ocenění z klubových, speciálních, národních a mezinárodních výstav na území České republiky. Podmínkou je účast na výstavě pořádané Shiba klubem s umístěním V1-V4.

Počet bodů: 100

  Klubová a speciální výstava NV + MVP
výborný 1. 5 bodů 4 body
výborný 2.-4. 3 body 2 body
CAC, CAJC, CACIB 3 body 3 body
resCAC, resCACIB 2 body 2 body
KV, VSV 4 body  
NV   3 body
BOB, BIS, BIG (1.místo) 10 bodů 10 bodů
BOS 5 bodů 5 bodů
BIG, BIS (2.-3. místo) 3 body 3 body
získání národního šampionátu (i jiné země)   5 bodů
získání titulu Grandšampion ČR   5 bodů
získání titulu Interchampion   10 bodů

Podmínky pro získání titulu Klubový junior šampion

Počet bodů: 40
Bodování: Získání titulu BOJ - Nejlepší junior  - 3 body

Započítávají se pouze výsledky ze třídy mladých.

Klubové šampionáty se zapisují do PP, ale neopravňují ke vstupu do třídy šampionů!

Majitel psa si bodové hodnocení sleduje sám. Když je přesvědčen, že jeho shiba získala potřebný počet bodů, zašle kopii výstavní přílohy, ze které jsou ocenění na výstavách patrná, na adresu poradce chovu. Pokud pes opravdu podmínky přiznání titulu splnil, obdrží majitel diplom a pohár.

 

 Podmínky pro získání titulu Klubový veterán šampion

Stáří psa / feny minimálně 10 let
Přiznaný titul Český veterán šampion
Účast na výstavě pořádané Shiba klubem 2x s oceněním V1 ve třídě veteránů