Tituly a čekatelství

Tituly zadávané na vyššího typu (NV, MV, Klubová, Speciální)

  • tř. dorostu - na některých výstavách se nejlepšímu z jedinců oceněných známkou VN zadává titul Nejlepší dorost
  • tř. mladých - CAJC
  • mezitřída, tř. otevřená, pracovní, vítězů a šampionů - CAC, reservní CAC
  • tř. veteránů - Nejlepší veterán - BOV

Další tituly jsou zadávány podle toho, o jaký druh výstavy se jedná.

Pojďme si je tedy vyjmenovat a říci si, v čem se liší.
Mezinárodní výstava psů - zadávají se tituly CAJC, CAC, reservní CAC, CACIB, reservní CACIB, BOJ, BOV, BOS, BOB, BIG, BIS
Národní výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, reservní CAC, NV, BOJ, BOV, BOB, BOS, BIG, BIS
Klubová výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, reservní CAC, KV, KVM, BOJ, BOV,BOB, BOS
Speciální výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, reservní CAC, VSV, VSVM, BOJ,BOV, BOB, BOS

Co tyto zkratky znamenají?

CAJC = Čekatelství šampionátu mladých země, kde se výstava koná; může být udělen mladému psovi a feně, kteří obdrží známku V1; oba držitelé CAJC postupují do soutěže o titul BOJ. 

CAC = Čekatelství titulu Šampion krásy té země, kde se výstava koná (označení tohoto čekatelství se může lišit podle země - v Polsku je to např. CWC, v Rakousku CACA), může být zadán v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní, vítězů a šampionů, každému psovi a feně se známkou V1. Reservní CAC (reserve CAC) může být zadán psovi a feně se známkou V2, pokud dosahují takových kvalit, že by jim rozhodčí udělil titul CAC, pokud by na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou V1.

CACIB = Čekatelství titulu Mezinárodní šampion krásy, zadává se jednomu psovi a jedné feně z konkurence všech, kteří získali v jednotlivých třídách titul CAC. Reservní CACIB (reserve CACIB) může být zadán druhému nejlepšímu psovi a feně z výše uvedeného výběru rozšířeného o reservní CACe ze třídy, ze které byl pes/fena s uděleným titulem CACIB.

Všechny tyto tituly jsou důležité pro získání tzv. kumulativních titulů, o nichž se zmíníme později.

NV = Národní vítěz; KV = Klubový vítěz; VSV = Vítěz speciální výstavy - zadává se na národní či klubové či speciální výstavě analogicky s titulem CACIB.

BOB (Best of Breed) = Vítěz plemene, do soutěže o tento titul postupují pes a fena, kterým byl zadán titul CACIB (ev. NV, KV nebo VSV), BOJ a BOV.

BOS (Best of Opposite Sex) = Nejlepší z opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB. 

BOJ (Best of Juniors) = Nejlepší mladý plemene, titul může získat nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC. 

BOV (Best of Veterans) = Nejlepší veterán plemene, titul může získat nejlepší veterán pes nebo fena plemene z konkurence všech veteránů plemene se zadaným oceněním výborný 1. 

Zde končí tituly, o něž se ucházejí příslušníci stejného plemene. U všech titulů je velmi podstatné sousloví MŮŽE BÝT UDĚLEN - jejich udělení není nárokové, tj. ne každý jedinec oceněný známkou V1 je získá. Tituly mají být udělovány pouze jedincům vysokých kvalit.

BIG (BEST IN GROUP) nebo BOG (BEST OF GROUP) = Vítěz skupiny (pro každou z 10 skupin FCI) - do soutěže nastupují BOB všech plemen dané skupiny.

BOD (BEST OF DAY) = Vítěz dne - zadává se v případě, že výstava je rozdělena do více dnů; nastupují všichni BIG.

BIS (BEST IN SHOW) = Nejlepší pes výstavy - do soutěže nastupují všichni BIG, u vícedenních výstav všichni BOD.

Kumulativní tituly

Nemůžeme samozřejmě vyjmenovat podmínky národních titulů všech zemí FCI (Mezinárodní kynologická organizace), proto se zaměříme pouze na tituly naše - české + mezinárodní.

Český junior šampion

Udělení tohoto titulu je podmíněno trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců, nejméně dvě čekatelství musí být získána ve třídě mladých (CAJC) a jedno může být získáno ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě nebo vítězů (CAC) a musí být zadáno nejméně od dvou rozhodčích.

Český šampion

Udělení tohoto titulu je podmíněno 1. u plemen, která mají titul podmíněn zkouškou z výkonu, dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě + absolvováním zkoušky, jež musí být doloženo certifikátem; 2. u ostatních plemen čtverým získáním CAC, z toho nejméně 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě.
Předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezonách a minimálně od dvou rozhodčích.

Český grand šampion

Udělení titulu český grand šampion je podmíněno získáním čekatelství CAC - od dvou rozhodčích - 3x CAC (získaných ve třídě šampionů nebo vítězů, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě) - minimálně kopie posudků, prokazujících, že pes byl vystaven ve třídě šampionů (vítězů) Pes musí mít v době získání prvního z těchto CACů již přiznaný titul Český šampion. Res.CAC není možné použít místo CAC.

Český veterán šampion

Pro získání tohoto titulu je musí pes/fena obdržet 3x ocenění výborný 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1x na MVP.

Mezinárodní šampion krásy FCI. - C.I.B.

Je nejvyšší titul, který může pes nebo fena získat. Jeho udělení je podmíněno získáním 4x CACIB, a to ze tří zemí a od tří různých rozhodčích. Mezi získáním prvního a posledního čekatelství musí uplynout 1 rok a 1 den. Podmínkou pro přiznání titulu je to,že pes,fena má úplné tři generace předků zapsané v plemenných knihách FCI.

Tituly zadávané na nižších výstavách

  • Oblastní výstava - zadávané tituly: Vítěz třídy, Oblastní vítěz (pes a fena zvlášť)
  • Krajská výstava - zadávané tituly: Vítěz třídy, Krajský vítěz (pes a fena zvlášť)

I na těchto výstavách postupují nejúspěšnější jedinci z každého plemene do závěrečných soutěží, kde soutěží o např. o tituly Nejlepší mladý pes či fena, Nejlepší veterán a Vítěz krajské (oblastní) výstavy. Poslední jmenovaný je titul nejvyšší, o který soutěží všichni psi a feny s titulem Krajský (Oblastní) vítěz.