Činnost - 2018

Výstavy:

  • 30.3.2018 - Klubová výstava Mladá Boleslav (tituly: Klubový vítěz, CAC)
  • 16.6.2018 - Klubová výstava Náměšť na Hané (titul: CAC)
  • 15.9.2018 - Členská schůze Řásná u Telče
  • 16.9.2018 - Speciální výstava Řásná u Telče (tituly: Vítěz SV, CAC)
    Pokud nám VK ČMKU tuto SV nepřizná, budeme tuto výstavu pořádat jako klubovou s titulem CAC – bez titulu KV

Výborové schůze:

  • březen, září 2018 (v případě nutnosti budou konány porady)

Klubový zpravodaj vychází:

  • č. 44 – červen 2018 + přihláška a propozice na SV Řásná u Telče
  • č. 45 – prosinec 2018 + přihláška a propozice na KV MB, složenka na zaplacení členských příspěvků na rok 2019