Činnost - 2017

Výstavy:

  • 1.4.2017 - Mladá Boleslav - Klubová výstava (tituly: Klubový vítěz, CAC)
  • 17.6.2017 - Klubová výstava Náměšť na Hané (titul: CAC)
  • 16.9.2017 - Kynologický areál Řásná u Telče - Členská schůze
  • 17.9.2017 - Kynologický areál Řásná u Telče - Speciální výstava (tituly: Vítěz SV, CAC)

Výborové schůze:

  • duben a září 2017 (v případě nutnosti budou konány porady)

Klubový zpravodaj vychází:

  • č. 42 - červen 2017 + přihláška a propozice na SV Řásná u Telče
  • č. 43 - prosinec 2017 + složenka na zaplacení členských příspěvků na rok 2018 +
    přihláška a propozice na KV v MB.