Z Volenského dvora

Jarmila Halešová
Václavovická 1547
739 34 Šenov u Ostravy

www.shiba-dog.czhalesova@shiba-dog.cz

+420 720 414 121