EKIMO REVOKA

* 30.9.1999 + 17.2.2012

Byla to pro nás velká citová ztráta, stále nám zde chybí člen rodiny. Jsme již vyššího věku a je nám po šibáčekovi moc smutno.

Manželé Kučerovi