Nové Facebookové stánky

Upozorňujeme členy i nečleny klubu, že máme nové Facebook stánky. 

    FACEBOOK - SHIBA KLUB ČR, z.s.

Budeme na FB i na web dávat veškeré informace, týkající se aktivit klubu. 

K vytvoření nových stránek došlo po kompletním zrušení původního FB, po napadení hackerem,