Zrušení klubové výstavy Mladá Boleslav

Vážení vystavovatelé přihlášení na Klubovou výstavu SIK,

na základě mimořádného opatření vlády České republiky č. 433 ze dne 3.5.2021 a rozhodnutí Krajské hygienické stanice v Mladé Boleslavi ze dne 10.5.2021 se Klubová výstava v Mladé Boleslavi, která se měla konat dne 16.5.2021, RUŠÍ.

Byla povolena individuální bonitace, která proběhne za následujících podmínek:

- časový harmonogram (zájemcům o individuální bonitaci bude zaslán e-mailem)

- měření tělesné teploty při vstupu

- roušky a respirátory

 

POZOR!!!

Zájemci o individuální bonitaci  nahlaste neprodleně  emailem (shiba.klub@volny.cz nebo zdenka.entlerova@shiba-klub.cz)  poradci chovu svoji účast (pokud jste tak již neučinili), aby mohl být zpracován časový harmonogram.  

Stačí jméno majitele a psa/feny. Za individuální bonitaci bude na místě vybírán poplatek  ve výši 600,- Kč od členů SIK  a 1.000,-- Kč od nečlenů SIK).

Nejpozději 3 dny před konáním bonitace vám bude zaslán e-mail s upřesněním času, kdy se máte dostavit.

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO CHOVATELE:

Seznamte se se Zápisním řádem ČMKU, 3. vydání,  článek 1, bod B – účinným od 1. 4. 2021, viz. www.cmku.cz.

 

 

Zdenka Entlerová

předsedkyně a poradce chovu

SHIBA KLUB ČR, z. s.

tel.: 723 473 249