informace

Naše nové členy upozorňujeme na možnost inzerce v klubovém zpravodaji a výstavním katalogu. Cena: 1 stránka formátu A5 – 250 Kč, ½ stránky 125 Kč.
Inzerci určenou pro klubový zpravodaj a výstavní katalog zasílejte na adresu:
oldrich.entler@shiba-klub.cz.
Dále je možné inzerovat na webových stránkách :
V rubrice „Nabídka“ mohou inzerovat pouze členové klubu a to bezplatně po dobu
1 měsíce. Stejný inzerát lze prodloužit nad tuto dobu za poplatek 100,- Kč/měsíc
do pokladny klubu.

Neobnovené inzeráty budou smazány.

Majitelé krycích psů mohou svého psa nabízet zdarma po dobu 2 měsíců v jednom kalendářním roce.
Prodloužení inzerátu na krycího psa má stejná pravidla jako „Nabídka“. Rubrika


„Poptávka“ je určená i nečlenům klubu. Inzeráty v rubrice „Poptávka“ jsou
zdarma. Tyto inzeráty + případné fotografie zasílejte na e- mailovou adresu
eva.hrabcova@shiba-klub.cz