Vyjádření SHIBA KLUBU ČR

Vedení Shiba klubu prověřilo stížnost nečlena klubu podanou na Ing.H.P. a nezjistilo, že by se dopustila přestupku proti řádům a ustanovením SIK. V současné době nemá ve svém vlastnictví žádné chovné jedince plemene shiba, ani se v její chovatelské stanici nenarodil žádný vrh. Nebylo zjištěno, že by byla členkou jakékoliv organizace neuznané FCI. Pokud předává novým majitelům štěňata jiného chovatele, jde výhradně o vzájemnou dohodu mezi zúčastněnými stranami, která se Shiba klubu netýká.