Změna termínu jarní klubové výstavy

 

Vážení členové klubu,

             Klubová výstava pro plemeno shiba a shikoku plánovaná na 10. 4. 2021 v Mladé Boleslavi  se z důvodu pandemie   přesouvá na 15. 5. 2021 . Místo konání a rozhodčí se nemění. Podané přihlášky zůstávají v platnosti. Přeřazení do jiných tříd vzhledem k věku přihlášeného jedince bude provedeno automaticky. Z důvodu posunutí termínu je možné dohlásit i další jedince. Přihláška a propozice jsou v příloze této zprávy. Termín nové uzávěrky je 23. 4. 2021.

             V případě, že by 15. 5. 2021 ještě nebylo možné výstavu pořádat, uskuteční se 15. 5. 2021 v Mladé Boleslavi individuální bonitace s časovým harmonogramem pro zájemce, kteří chtějí svého psa/fenu zařadit do chovu.  Za tuto bonitaci bude poplatek ve výši 600,-- Kč, který bude placen na místě konání. Účast na IB  je třeba nahlásit poradci chovu.

            Sledujte webové stránky SHIBA KLUB ČR – www.shiba-klub.cz, kde budete mít  aktuální informace.

 

Zdenka Entlerová

předsedkyně a poradce chovu SIK