Chovatelský řád Shiba klubu ČR, z. s.

Pro členy SHIBA KLUBU platí v plném rozsahu ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI CHOVU PSŮ ČMKU s těmito dodatky:

Věk pro zařazení do chovu:

pes:
minimum - 15 měsíců
maximum - neomezeně

fena:
minimum - 15 měsíců
maximum - den, kdy dosáhne věku 8 let.

Počet vrhů: 

fena shiby smí mít tři vrhy ve dvou kalendářních letech, pokud bude zachováno schéma: vrh - vrh - pauza - vrh.

Podmínky pro zařazení do chovu:

pes:
- minimálně 1 x ocenění "výborný" z výstavy pořádané klubem
- změření kohoutkové výšky

fena:
- minimálně 1 x ocenění "velmi dobrá" z výstavy pořádané klubem
- změření kohoutkové výšky

Jednou za dva roky se musí chovní psi zúčastnit svodu (bonitace).
Všem chovným jedincům jsou doporučeny tyto zdravotní zkoušky:
kontrola patelly, rentgenové vyšetření DKK.

Individuální bonitace je možná.
Podmínky individuální bonitace:

 1. Žadatel musí mít vážný důvod, že se nemůže dostavit na nejbližší klubovou
  výstavu. Individuální bonitaci musí dělat jeden z těchto rozhodčích:
  Miroslav Václavík, Ing. Leoš Jančík, Karel Hořák, Zdenka Jílková. Musí být
  přítomen poradce chovu SIK. Individuální bonitace bude prováděna pouze ve
  výjimečných případech, žadatel o ni musí písemně požádat a svoji žádost
  řádně zdůvodnit.
 2. Úhrada poplatku 1000 Kč (složenkou typu C na adresu pokladní klubu)

Označování štěňat:

Štěňata jsou označována tetováním do levé slabiny či levého ucha nebo čipováním. Celý vrh musí být označen jednotně.

Tento dodatek CHŘ ČMKU byl schválen členskou schůzí SHIBA KLUBU dne 12. 9. 2009.

Děkujeme našim partnerům