Výstavy:

  • 29.3.2015 - Mladá Boleslav - Klubová výstava (tituly: Klubový vítěz, CAC)
  • 13.6.2015 - Klubová výstava Zlín (při KV - tituly CAC)
  • 12.9.2015 - Kynologický areál MSKS Zbraslav u Brna - Výroční členská schůze
  • 13.9.2015 - Kynologický areál MSKS Zbraslav u Brna - Speciální výstava (tituly: Vítěz SV, CAC)

Výborové schůze:

  • březen a září 2015 (další podle potřeby)

Klubový zpravodaj vychází:

  • č. 37 - listopad 2014 - přihláška a propozice na Klubovou výstavu Mladá Boleslav
  • č. 38 - červen 2015 - přihláška a propozice na Na dvoudenní setkání a Speciální výstavu.
  • č. 39 - konec listopadu 2015 + složenka na zaplacení členských příspěvků na rok 2016

Děkujeme našim partnerům