Nový postup předání dokumentace k vrhu plemenné knize

02. 05. 2017

Upozorňujeme všechny chovatele, členy našeho klubu, že pro vrhy štěňat, narozené v roce 2017, zavedla plemenná kniha jiný způsob přidělování zápisových čísel. Tento nový způsob je výhodnější pro všechny chovatele schopné komunikovat s plemennou knihou elektronickou poštou, a pokud bude chovatel pozorný, sníží se i chybovost ve vyhotovených průkazech původu.

Jaký je tedy nový postup: Chovatel vyplní přihlášku vrhu a emailem ji odešle na plemennou knihu přímo paní Huškové (huskova@cmku.cz). Obratem dostane na svou emailovou adresu formulář s vypsanými štěňaty a přidělenými čísly zápisu.

Tento formulář si vytiskne a po označení štěňat ho nechá dole v předepsaném řádku potvrdit veterinářem. Sám ho také, rovněž na určeném místě, podepíše. Pokud budou štěňata čipována, vylepí vedle jejich jmen vždy jednu nálepku příslušného čipu. Bohužel ale jsou řádky velmi úzké a nálepky se na ně nevejdou. Jednáme s vedením plemenné knihy o přizpůsobení formuláře velikosti čipových nálepek, ale dokud ke změně nedojde, musíme si pomoct jinak.

U vrhů s jedním, dvěma nebo třemi štěňaty to není problém, tam je možné nálepky vlepit. U početnějších vrhů doporučujeme nálepky vylepit dolů pod text vypsaný plemennou knihou (dodržovat pořadí štěňat) a vedle každé nálepky tiskacím písmem napsat jméno štěněte (bez názvu chovatelské stanice). Chovatel již nebude vylepovat nálepky na formulář přihlášky vrhu! Chovateli, který není schopný komunikovat s plemennou knihou elektronicky, bude vše zasíláno běžnou poštou.

Spolu s formulářem s čísly zápisu zasílá plemenná kniha vzorový rodokmen prvního štěněte z vrhu, aby chovatel zkontroloval všechny uvedené údaje. Věnujte kontrole obou textů zvýšenou pozornost – chybu ve jménech štěňat, barvách a pohlaví může udělat chovatel při vyplňování přihlášky vrhu, ale i pracovnice plemenné knihy. Totéž ve jménech a původu rodičů vrhu. Pokud chybu zachytíte hned v začátku a požádáte o její opravu, předejdete pozdějším reklamacím chyb v již vystavených a zaplacených průkazech původu štěňat.

Doporučujeme chovatelům, aby plemenné knize včas hlásili tituly svých psů a fen, aby bylo možné je zapsat do průkazů původu štěňat. Pokud bude chovatel krýt svou fenu zahraničním psem, je vhodné poslat kopii jeho rodokmenu a získané tituly plemenné knize nejpozději spolu se žádostí o čísla zápisu.

Po označení štěňat pošle chovatel originál přihlášky vrhu (tu si stáhne z klubových stránek) se svým podpisem a formulář s označením štěňat doporučeným dopisem JUDr. Skoumalové, ta je potvrdí a předá plemenné knize ke zpracování.

Děkujeme našim partnerům