Výstavy: 

  • 19.3.2016 - Mladá Boleslav - Klubová výstava (tituly: Klubový vítěz, CAC)
  • 14.5.2016 - Klubová výstava Hradec Králové (tituly: CAC)
  • 10.9.2016 - Kynologický areál Řásná u Telče - Výroční členská schůze
  • 11.9.2016 - Kynologický areál Řásná u Telče - Klubová výstava (tituly: CAC)

Výborové schůze:

  • březen a září 2016 (další podle potřeby)

Klubový zpravodaj vychází:

  • č. 40 - červen 2016 - přihláška a propozice na Klubovou výstavu Řásná u Telče
  • č. 41 - listopad 2016 - složenka na zaplacení členských příspěvků na rok 2017 +
    přihláška a propozice na KV v MB.

Děkujeme našim partnerům